معرفی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان یزد

سه شنبه 11 دى 1397 و ساعت 10:38:42 894

آدرس: بلوار هفده شهریور،ابتدای بلوار ولیعصر،مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد

جهت ارتباط  با مرکز

 پذیرش و حرفه های ثبت نامی مرکز: 35253198

آموزشگاه های آزاد :35258082-35258083

آموزش و روابط عمومی:35260623

ریاست مرکز:35258814

آزمون:35260622