اجراي استارت آپ نقاش ميناي مس در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران يزد

اجراي استارت آپ نقاش ميناي مس در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران يزد

يكشنبه 27 مرداد 1398 و ساعت 07:45:05 91

استارت آپ حرفه نقاش ميناي مس در تاريخ 2 شهريور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران يزد برگزار خواهد شد. آخرين مهلت ثبت نام جهت شرکت در فراخوان 24 مرداد مي باشد.

به گزارش کارگر دهقاني، رئيس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران يزد، در راستاي انجام دستورالعمل طرح کارافريني مهارت بنيان ،با هدف تسهيل فرايند کارآفريني ،توانمند سازي، افزايش خود باوري و ايجاد زمينه اشتغال پايدار مهارت آموختگان و دانشجويان و فارغ التحصيلان جهت ورود به بازار کار ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران يزد ، اقدام به برنامه ريزي و اجراي مطلوب گامهاي طرح کارافريني مهارت بنيان در حرفه نقاش ميناي مس نموده است . استارت آپ حرفه مذکور در تاريخ 2 شهريور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران يزد برگزار خواهد شد. آخرين مهلت ثبت نام جهت شرکت در فراخوان 24 مرداد مي باشد.