برگزاري جلسه استارت آپ و انتخاب ايده هاي برتر

برگزاري جلسه استارت آپ و انتخاب ايده هاي برتر

يكشنبه 3 شهريور 1398 و ساعت 13:18:17 93

جلسه استارت آپ و انتخاب ايده هاي برتر،با حضور معاون آموزشي پژو هشي ،رئيس اداره آموزش ، رئيس مرکز خواهران يزد ،مهارت آموختگان ،صاحبان و حاميان ايده در سالن اجتماعات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان يزد برگزار گرديد.

 

 

 

جلسه استارت آپ و انتخاب ايده هاي برتر، با حضور معاون آموزشي پژو هشي استان ،رئيس اداره آموزش ، رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره 3 خواهران يزد ،مهارت آموختگان ،صاحبان و حاميان ايده در سالن اجتماعات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان يزد برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه ، مهديه کارگر دهقاني ، رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد،ضمن خوش آمد گويي به حاضران و تقدير و تشکر از استقبال مهارت آموختگان و شرکت در استارت آپ، توضيحاتي در خصوص طرح کارآفريني مهارت بنيان ،استارت آپ و اهداف مهم از اجراي آن ارائه نمودند:

  1. ارزش گزاري مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد به مهارت و مهارت آموزي
  2. تسهيل فرآيند اشتغال مهارت آموختگان با حمايت از ايده هاي برتر آنها
  3. ابراز خرسندي از استقبال مهارت آموختگان از طرح مذکور
  4. تاکيد بر حمايت همه جانبه اداره کل و مرکز از اجراي مطلوب طرح
  5. درخواست تلاش و جديت مربي و تيم منتخب

پيرو صحبت هاي ايشان معصومي، مربي کارگاه نقاش ميناي مس، گزارشي از روند اجراي کار از ابتدا تا مرحله حاظر را ارائه نمود:

  1. تعيين هدف از برگزاري استارت آپ
  2. تعيين جامعه هدف و مخاطبين
  3. برنامه زمان بندي برگزاري استارت آپ
  4. داوري و انتخاب برترين ايده

سپس جلسه با سخنراني صاحبان ايده ، ارائه ايده هاي آنها ، انجام داوري و اعلام ايده هاي برتر ادامه يافت.

در پايان ،معاونت آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان يزد ،ضمن تقدير و تشکر از مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد، مهارت آموختگان،شرکت کنندگان و حاميان طرح ،در خصوص ضرورت اجراي طرح کارآفريني مهارت بنيان در مراکز استان و اهداف مهم آن توضيحاتي را ارائه نموده و براي اجرا کنندگان طرح آرزوي موفقيت نمودند.