برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت هفته دولت

برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت هفته دولت

شنبه 30 شهريور 1398 و ساعت 08:08:18 57

شرکت فعال بانوان مرکز خواهران در مسابقات ورزشي به مناسبت هفته دولت

بانوان مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد در مسابقات ورزشي که بين ادارات به مناسبت هفته دولت برگزار شد حضور فعال داشتند.