نیروی اداری مرکز

پنج‌شنبه 8 فروردين 1398 و ساعت 12:21:49 414

null

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

1

مهدیه

کارگر دهقانی

رئیس مرکز

35258814

2

مریم

زینلی دهمیری

مسئول آموزش

35260623

3

سعیده

محزون زاده

مسئول حراست

35253198

4

مرضیه

بهپور

مسئول پذیرش و مشاوره

35253198

5

لیلا

صداقت پور

مسئول آزمون

35260622

6

مژگان

جعفری بیابانک

مسئول آموزشگاه آزاد

35258083

7

اعظم

صمصام آباد

مسئول آموزشگاه آزاد

35258082

8

وجیهه

شورابی

مسئول روابط عمومی

35260623

9

مهین

سهرابی

امین اموال

35253198