اجراي طرح آموزشي دو گانه و صلاحيت حرفه اي در کارگاه ميناي سفال مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره سه خواهران يزد

اجراي طرح آموزشي دو گانه و صلاحيت حرفه اي در کارگاه ميناي سفال مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره سه خواهران يزد

پنج‌شنبه 26 دى 1398 و ساعت 08:53:15 45

به گزارش روابط عمومي مرکز خواهران يزد براي اولين بار دراستان\ طرح آموزش دو گانه و صلاحيت حرفه اي \ در کارکاه آموزشي ميناي سفال مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد با مربيگري خانم فريبا جلالي ، اجرا گرديد.

به گزارش روابط عمومي مرکز خواهران يزد براي اولين بار دراستان" طرح آموزش دو گانه و صلاحيت حرفه اي " در کارکاه آموزشي ميناي سفال مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد با مربيگري خانم فريبا جلالي ، اجرا گرديد.

کار گر دهقاني در تکميل اين خبر افزود : يک سوم اين آموزشها به صورت تئوري و عملي در محيط کارگاه آموزشي و دو سوم دوره در محيط کار واقعي انجام مي شود . کارگر دهقاني با بيان اين که اجراي اين طرح بر دو اصل آموزش در محيط کار واقعي و ضمانت براي اشتغال،استوار است ، افزود : در سيستم آموزش دو گانه که بر پايه ي تقاضا محوري است مي توان شکاف بين آموزش و صنعت را پر کرد علاوه بر آنکه مربيان در طول دوره هاي آموزشي با تجربه صنعت وصنوف کمک هاي لازم را به مهارت آموزان ارائه مي دهند .