برگزاري گفتمان دینی به مناسبت بزرگداشت مقام زن و مادر

برگزاري گفتمان دینی به مناسبت بزرگداشت مقام زن و مادر

چهارشنبه 30 بهمن 1398 و ساعت 07:48:07 71

نشست گفتمان دینی به مناسبت بزرگداشت مقام زن و مادربا حضور آقاي مير شمسي در جمع مربیان،پرسنل اداری و کارآموزان برگزار گردید.

نشست گفتمان دینی به مناسبت بزرگداشت مقام زن و مادردر محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 خواهران یزد، با حضور آقاي مير شمسي ، در جمع مربیان،پرسنل اداری و کارآموزان برگزار گردید.

آقاي ميرشمسي ، در این جلسه در موضوعات زیر به ایراد سخن و بحث پرداختند:

1- احکام مربوط به ازدواج

2- ارائه مطلب در خصوص کم کردن توقعات ازدواج و پايين آوردن سن ازدواج

3- تربيت فرزند با آرامش و لبخند

4- روش برخورد با همسر و فرزند