به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد ،جلسه ای با حضور نماینده شهرداری یزد، جعفرپور ، و رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 خواهران یزد ، جهت هماهنگی تعاملات آموزشی دو جانبه برگزار گردید، جعفرپور ، ابتدا بیان نمود، سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزش های مهارتی اثر بخش می باشد ومرکز شهرداری خواهان تعاملات بیشتر با این سازمان است. کارگر دهقانی نیز ضمن استقبال از همکاری های آموزشی فی مابین ،در خصوص انعقاد تفاهم نامه قراردادهای آموزشی برگزاری دوره های مربوط به طرح تکاپو،ارتقاء مهارت شاغلین در شهرداریها و انجام نیاز سنجی آموزشی توسط مرکز شهرداری یزد و اعلام حرفه های مورد نیاز به مرکز خواهران جهت اجرای مهارت آموزی هدفمند مطالبی را به صورت مشروح بیان نمودند.