مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد با هدف افزایش خود آگاهي مربيان و کارکنان و بهبود روابط اجتماعي اداري   ، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشي چگونه روانشناس خود باشيم  نمود.

مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد با هدف افزایش خود آگاهي مربيان و کارکنان و بهبود روابط اجتماعي اداري ، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشي چگونه روانشناس خود باشيم نمود.

پنج‌شنبه 11 مهر 1398 و ساعت 11:56:55 55

کارگاه روانشناسی با موضوع مدیریت روابط اجتماعي - چگونه روانشناس خود باشيم؟ - توسط مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد با حضور مدرس مربوطه آقاي آزاد نيا و مربيان و پرسنل مرکز برگزار شد.

کارگاه روانشناسی با موضوع مدیریت روابط اجتماعي ،،چگونه روانشناس خود باشيم؟ ،، توسط مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد با حضور مدرس مربوطه آقاي آزاد نيا و مربيان و پرسنل مرکز برگزار شد.

کارگر دهقاني ،رئيس  مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد ، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی و مهارتی را افزایش اطلاعات و آگاهی های کارکنان از خود شناسي ، ارتباطات صحيح ،نحوه ي مطلوب ارتباطات اجتماعي و بهبود رفتارهاي سازماني کارکنان عنوان کرد.

این دوره از کارگاه روانشناسی در یک جلسه ی سه ساعته در روزسه شنبه تاریخ 98/07/9 در مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد

برگزار شد. رئوس مطالب مطرح شده در کارگاه به شرح ذیل می باشد:

مهارت هاي بالا بردن عزت نفس

مهارت هاي بالا بردن اعتماد به نفس

کنترل و مديريت استرس

راهکارهاي شاد زيستن

کنترل رفتار در محيط اداري

روش صحيح تربيت فرزندان

مهارت ارتباط مديريت فکر و هيجان