مهارت آموختگان مرکز با تشکيل گروه رسن به فروش محصولات خود در کشور پرداختند

مهارت آموختگان مرکز با تشکيل گروه رسن به فروش محصولات خود در کشور پرداختند

پنج‌شنبه 1 اسفند 1398 و ساعت 12:46:46 76

مهارت آموختگان صنايع پوشاک مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد، با تشکيل گروه رسن و با حمايت مرکز آموزشي و مربيان خبره طراحي و دوخت اقدام به توليد کيف هاي پارچه اي به سبک دوختهاي سنتي اصيل ايراني اسلامي نمودند.

مهارت آموختگان صنايع پوشاک مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد، با تشکيل گروه رسن و با حمايت مرکز آموزشي و مربيان خبره طراحي و دوخت اقدام به توليد کيف هاي پارچه اي به سبک دوختهاي سنتي اصيل ايراني اسلامي نموده و با نوآوري جديد جهت بازاريابي و فروش محصولات ،در استانهاي مختلف کشور در فصل پاياني سال 98 به برپايي نمايشگاههاي عرضه و فروش محصولات خود اقدام نموده اند.