بيش از 145 نفر از بانوان زنداني شهرستان يزد در شش ماهه نخست سال 1398 از آموزشهاي مهارتي بهره مند گرديدند

بيش از 145 نفر از بانوان زنداني شهرستان يزد در شش ماهه نخست سال 1398 از آموزشهاي مهارتي بهره مند گرديدند

// 10 بازدید

کارگر دهقاني ،رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد در مورداجراي دوره هاي آموزش مهارتي در زندان گفت : ريشه بسياري از جرائم در بيكاري، فقر و عدم مهارت هاي شغلي است .

ریئس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره 3 خواهران يزد از برگزاری  دوره آموزش گليم باف ، برای اولین بار در مرکز خبر داد.

ریئس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره 3 خواهران يزد از برگزاری دوره آموزش گليم باف ، برای اولین بار در مرکز خبر داد.

// 9 بازدید

ریئس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره 3 خواهران يزد از برگزاری دوره آموزش گليم باف ، برای اولین بار در مرکز خبر داد.وي هدف از برگزاري این دوره را اجراي دوره هاي طرح تکاپو با هدف ايجاد اشتغال خانگي بانوان عنوان کرد.

فاز دوم انجام طرح کاربيني مشاغل در مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد

فاز دوم انجام طرح کاربيني مشاغل در مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد

// 13 بازدید

فاز دوم انجام طرح کاربيني مشاغل، بازديد پژوهشي از کارگاه و موزه ترمه حسيني

مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد با هدف افزایش خود آگاهي مربيان و کارکنان و بهبود روابط اجتماعي اداري   ، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشي چگونه روانشناس خود باشيم  نمود.

مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد با هدف افزایش خود آگاهي مربيان و کارکنان و بهبود روابط اجتماعي اداري ، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشي چگونه روانشناس خود باشيم نمود.

// 34 بازدید

کارگاه روانشناسی با موضوع مدیریت روابط اجتماعي - چگونه روانشناس خود باشيم؟ - توسط مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد با حضور مدرس مربوطه آقاي آزاد نيا و مربيان و پرسنل مرکز برگزار شد.