برگزاری نشست هماهنگی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 خواهران  یزد با مجتمع آموزشی سید الشهدا

برگزاری نشست هماهنگی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 خواهران یزد با مجتمع آموزشی سید الشهدا

// 40 بازدید

برگزاری نیاز سنجی آموزشی مجتمع آموزشی سید الشهدا

 گرامی داشت روز معلم و تجلیل از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد

گرامی داشت روز معلم و تجلیل از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد

// 65 بازدید

به مناسبت گرامی داشت روز معلم و تجلیل از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد

برگزاری جلسه شورای آموزشگاه های آزاد در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد

برگزاری جلسه شورای آموزشگاه های آزاد در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد

// 34 بازدید

جلسه شورای آموزشگاه های آزاد مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران یزد با حضور رئیس ، نماینده حراست و کارشناسان آموزشگاه های آزاد مرکز خواهران ، در دفتر ریاست برگزارگردید.

برگزاری نشست هماهنگی دوجانبه  با شهرداری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد

برگزاری نشست هماهنگی دوجانبه با شهرداری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد

// 29 بازدید